vertical_align_top

In de gezondheidszorg zijn vaak patiënten die niet, of niet zelfstandig kunnen vluchten. Op basis van de zelfredzaamheid van patiënten wordt de gebruiksfunctie onderverdeelt in sub-gebruiksfuncties:

 • Gezondheidszorg zonder bedgebied, zoals bijvoorbeeld een huisartsenpost.
 • Gezondheidszorg met bedgebied, zoals bijvoorbeeld een verpleegafdeling in het ziekenhuis.

Maatregelen voor Brandveilig gebruik:

Bouwkundige Maatregelen:

 • Voorkom snelle brand- en rookontwikkeling door gebruik te maken van brandwerende ramen, deuren en wanden.
 • Door een strategische keuze van de stijgpunten (trappenhuizen) of extra vluchtwegen te creëren wordt de veiligheid in het gebouw verhoogt.
 • Voorkom snelle branduitbreiding door het toepassen van zelfsluitende deuren en het gebruik van onbrandbare of slecht brandbare bouwmaterialen.
 • Zorg voor horizontale evacuatiemogelijkheden en bredere (door)gangen ten behoeve van bedden.

Installatietechnische Maatregelen:

 • Brandmeldinstallatie met volledige bewaking, certificering en doormelding naar brandweer, afhankelijk van de gebruiksfunctie.
 • Luid- of stilalarm, afhankelijk van o.a. wel/ niet bed-gebonden patiënten en inzet van ‘personenzoekinstallaties’ (piepers e.d.).
 • Kleine blusmiddelen, brandslanghaspels en sprinklerinstallatie, type blusmiddel afgestemd op de aanwezigheid van apparatuur en materialen.
 • Vluchtroute-aanduiding, zonodig elektronisch afhankelijk van de zichtbaarheid en aanwezigheid van wel/niet bed-gebonden patiënten.

Organisatorische Maatregelen:

 • Stel evacuatieplannen en een BedrijfsHulpVerlening organisatie (BHV) op. De inrichting van de BHV is afhankelijk van de mobiliteit en zelfredzaamheid van patiënten.
 • Richt een speciale ruimte in voor opslag van zuurstof en andere brandgevaarlijke stoffen, afhankelijk van zelfredzaamheid van personen en inrichting BHV-organisatie.
 • Gebruik voor bed-gebonden patiënten brandvertragende matrassen.
 • Draag zorg voor veilige en ontruimde vluchtroutes.

Graag ontzorgen wij u met onze expertise van Brandpreventie.

Ontwerpfase

Brandveiligheid begint al in de ontwerpfase. Hier wordt de basis gelegd voor het gebruik van het gebouw. In de ontwerpfase denken wij met u mee zodat het gebouw optimaal door u kan worden gebruikt, aansluit bij uw behoefte en de zorg voor uw cliënten. Uw wensen worden door ons vertaald naar concrete plannen inclusief de eventuele benodigde vergunningen.

Realisatiefase

In deze fase is het voor de planning van belang om de vaart er goed in te houden. De bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden door ons in uitvoering genomen zodat u geen omkijken heeft naar de planning en kwaliteit. Hiervoor werken wij onder andere samen met betrouwbare partners.

Beheerfase

Na oplevering van en bij het in gebruik nemen van het gebouw heeft u de zogenoemde ‘zorgplicht’ om de getroffen brandveiligheidsmaatregelen optimaal te beheren en te onderhouden. Het onderhoud en beheer kunnen wij voor u realiseren zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Behoefte aan een advies of offerte over integrale brandpreventie?