vertical_align_top

Maatregelen voor Brandveilig gebruik:

Bouwkundige Maatregelen:

  • Door bijvoorbeeld de (extra) nooduitgangen strategisch te positioneren kan de ontruiming worden vergemakkelijkt.
  • Door het gebruik van juiste bouwmaterialen (onbrandbaar of slecht brandbaar) kunt u een snelle branduitbreiding voorkomen.

Installatietechnische Maatregelen:

  • Door het toepassen van een rook- en warmteafvoer installatie kunt u een veiliger vluchtomgeving creëren.
  • Door een brandmeldinstallatie (rookmelders) wordt een brand vroegtijdig ontdekt en draagt bij aan een snellere evacuatie.
  • Door het toepassen van een actieve brandbestrijdings- of brandbeheersingsinstallatie (sprinklerinstallatie of objectbeveiliging) kunt u brandschade aanzienlijk beperken.

Organisatorische Maatregelen:

  • Stel evacuatieplannen en een BedrijfsHulpVerlening organisatie (BHV) op. De inrichting van de BHV is afhankelijk van het aantal en type personen en soort gebouw.
  • Draag zorg voor veilige en ontruimde vluchtroutes.
  • Organiseer goed onderhoud en beheer van bouwkundige maatregelen en installaties.

Graag ontzorgen wij u met onze expertise van Brandpreventie.

Ontwerpfase

Brandveiligheid begint al in de ontwerpfase. Hier wordt de basis gelegd voor het gebruik van het gebouw. In de ontwerpfase denken wij met u mee zodat het gebouw optimaal door u kan worden gebruikt, aansluit bij uw behoefte. Uw wensen worden door ons vertaald naar concrete plannen inclusief de eventuele benodigde vergunningen.

Realisatiefase

In deze fase is het voor de planning van belang om de vaart er goed in te houden. De bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden door ons in uitvoering genomen zodat u geen omkijken heeft naar de planning en kwaliteit. Hiervoor werken wij onder andere samen met betrouwbare partners.

Beheerfase

Na oplevering van en bij het in gebruik nemen van het gebouw heeft u de zogenoemde ‘zorgplicht’ om de getroffen brandveiligheidsmaatregelen optimaal te beheren en te onderhouden. Het onderhoud en beheer kunnen wij voor u realiseren zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Behoefte aan een advies of offerte over integrale brandpreventie?