vertical_align_top

Maatregelen voor Brandveilig gebruik:

Bouwkundige Maatregelen:

  • Door uw kritische bedrijfsruimten brandwerend te compartimenteren (brandwerende omhulling) wordt de uitbreiding van brand beperkt. Hiermee voorkomt u snelle branduitbreiding in het gehele gebouw.
  • Voorkom snelle branduitbreiding door het toepassen van zelfsluitende (schuif/rol) deuren en het gebruik van onbrandbare of slecht brandbare bouwmaterialen.

Installatietechnische Maatregelen:

  • Met een brandmeldinstallatie (rookmelders) wordt een brand vroegtijdig ontdekt en draagt het bij aan een snellere interventie van de brandweer.
  • Door het toepassen van een actieve brandbestrijdings- of brandbeheersingsinstallatie (sprinklerinstallatie of objectbeveiliging) kunt u brandschade aanzienlijk beperken.

Organisatorische Maatregelen:

  • Stel evacuatieplannen en een BedrijfsHulpVerlening organisatie (BHV) op. De inrichting van de BHV moet worden afgestemd op het gebruik van het gebouw.
  • Organiseer goed onderhoud en beheer van bouwkundige maatregelen en installaties.
  • Ruimte voor opslag van brandgevaarlijke stoffen vragen extra aandacht.

Graag ontzorgen wij u met onze expertise van Brandpreventie.

Ontwerpfase

Brandveiligheid begint al in de ontwerpfase. Hier wordt de basis gelegd voor het gebruik van het gebouw. In de ontwerpfase denken wij met u mee zodat het gebouw optimaal door u kan worden gebruikt, aansluit bij uw behoefte en bedrijfsproces. Uw wensen worden door ons vertaald naar concrete plannen inclusief de eventuele benodigde vergunningen.

Realisatiefase

In deze fase is het voor de planning van belang om de vaart er goed in te houden. De bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden door ons in uitvoering genomen zodat u geen omkijken heeft naar de planning en kwaliteit. Hiervoor werken wij onder andere samen met betrouwbare partners.

Beheerfase

Na oplevering van en bij het in gebruik nemen van het gebouw heeft u de zogenoemde ‘zorgplicht’ om de getroffen brandveiligheidsmaatregelen optimaal te beheren en te onderhouden. Het onderhoud en beheer kunnen wij voor u realiseren zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Behoefte aan een advies of offerte over integrale brandpreventie?