vertical_align_top

De meerwaarde van gecombineerde veiligheid

Om diefstal tegen te gaan houdt u graag ramen en deuren gesloten, terwijl bij brand dit een belemmering is voor een snelle ontruiming en bluswerkzaamheden. De beveiligingsmaatregelen tegen brand en inbraak vragen om een geïntegreerde aanpak bij het ontwerp, bij de realisatie en bij het beheer.

Ontwerp

In de ontwerpfase maken wij één plan (programma van eisen) gebaseerd op uw (persoonlijke) veiligheid en de attractiviteit van uw eigendommen. Ons ontwerp zorgt dat inbrekers buiten blijven, het veilig vluchten wordt gewaarborgd en dat de brandweer snel naar binnen kan. Wij zorgen dat het plan voldoet aan de eisen van uw inbraakverzekering én tegelijk aan de eisen voor een snelle ontruiming bij brand. Eén ontwerp dat door onze beveiligingsexperts is doordacht en maatregelen tegen brand en inbraak slim combineert. Slim door voorzieningen in de ontwerpfase al te combineren en installaties voor de beide disciplines in te zetten. Denk aan antipanieksloten, brand- en inbraakwerende ramen/ deuren, gecombineerde compartimentering, gecombineerde signalering, alarmtransmissie en verificatie.

Realisatie

Bij onze projecten zorgen wij dat de maatregelen voor brandveiligheid en inbraakpreventie op elkaar zijn afgestemd. Bij het installeren, het testen en het in bedrijfstellen zorgen wij voor een efficiënte inbraak- en brandsignalering. Met wat extra voorzieningen kan de alarminstallatie de doormelding doen voor zowel brand en inbraak en kan dankzij het camerasysteem de brand en inbraakschade worden beperkt door een snelle verificatie. Hierbij heeft u één contactpersoon die zorgt dat uw wensen optimaal zijn ingevuld en deze bovendien voldoen aan de eisen van brandweer en de verzekeringsmaatschappij. Uw contactpersoon zorgt dat u geen omkijken heeft naar de op- en aanlevering van certificaten aan uw verzekeringsmaatschappij en brandinspectie.

Beheer

Door service en onderhoud te combineren is het voor u efficiënt en kostenbesparend. Dat kunt u door inbraakpreventie en brandpreventie bij ons als één partij onder te brengen. Voor het verplichte onderhoud en de periodieke gebruikstesten bieden wij één contract aan. Wij maken gebruik van één centraal telefoonnummer voor vragen, service en onderhoud aan uw apparatuur. Dit geeft overzicht en ontzorgt u op alle aspecten van inbraak- en brandpreventie!


“Brandpreventie MIB BV is onderdeel van Inbraakpreventie MIB (www.inbraakpreventie.nl) en beiden werken als één partner samen aan bouwkundige en elektronische brand- en inbraakveiligheid (sinds 1974) voor bedrijven, overheid en particulieren in heel Nederland “.