vertical_align_top

Maatregelen voor Brandveilig gebruik:

Bouwkundige Maatregelen:

 • Voorkom snelle brand- en rookontwikkeling door gebruik te maken van brandwerende ramen, deuren en wanden.
 • Door een strategische keuze van de stijgpunten (trappenhuizen) of extra vluchtwegen te creëren wordt de veiligheid in het gebouw verhoogt.
 • Voorkom snelle branduitbreiding door het toepassen van zelfsluitende deuren en het gebruik van onbrandbare of slecht brandbare bouwmaterialen.

Installatietechnische Maatregelen:

 • Brandmeldinstallatie met volledige bewaking, certificering en doormelding naar brandweer, afhankelijk van het zorgniveau.
 • Luid- of stilontruimingsalarm, afhankelijk van o.a. wel/ niet bedgebonden patiënten en inzet van ‘personenzoekinstallaties’ (piepers e.d.).
 • Aanwezigheid van rookmelders bij woningen voor zorg, niet zijnde zorgcluster of groepszorg.
 • Het strategisch positioneren van blusmiddelen.

Organisatorische Maatregelen:

 • Stel evacuatieplannen en een BedrijfsHulpVerlening organisatie (BHV) op. De inrichting van de BHV is afhankelijk van de mobiliteit en zelfredzaamheid van patiënten.
 • Zorg bij meerdere wooneenheden dat de huisnummers goed zichtbaar zijn, zodat de hulpdiensten niet onnodig lang hoeven zoeken.
 • Organiseer snel-inzetbare hulp op korte afstand (buurt). Dit kan bijvoorbeeld met een geschakelde rookmelder, waarbij het alarm ook bij de buren afgaat.
 • Draag zorg voor veilige en ontruimde vluchtroutes: geen scootmobielen of (hulpverlenings-) karren in de vluchtroute.

Wij ontzorgen u met onze expertise van Brandpreventie.

Ontwerpfase

Brandveiligheid begint al in de ontwerpfase. Hier wordt de basis gelegd voor het gebruik van het gebouw. In de ontwerpfase denken wij met u mee zodat het gebouw optimaal door u kan worden gebruikt, aansluit bij uw behoefte en de zorg voor uw cliënten. Uw wensen worden door ons vertaald naar concrete plannen inclusief de eventuele benodigde vergunningen.

Realisatiefase

In deze fase is het voor de planning van belang om de vaart er goed in te houden. De bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden door ons in uitvoering genomen zodat u geen omkijken heeft naar de planning en kwaliteit. Hiervoor werken wij onder andere samen met betrouwbare partners.

Beheerfase

Na oplevering van en bij het in gebruik nemen van het gebouw heeft u de zogenoemde ‘zorgplicht’ om de getroffen brandveiligheidsmaatregelen optimaal te beheren en te onderhouden. Het onderhoud en beheer kunnen wij voor u realiseren zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Behoefte aan een advies of offerte over integrale brandpreventie?