vertical_align_top

Branddetectie met camera’s (Video Image Fire Detection oftewel: VIFD) is een bewezen en effectieve detectiemethode op basis van beeldtechnologie. Het is vooral geschikt voor toepassing in grote en hoge ruimtes in gebouwen. Veel van die gebouwen hebben vaak al gebouwbeheerssystemen, met o.a. een inbraakinstallatie en camera-beveiliging. Het integreren van VIFD-technologie kan een gewenste aanvulling zijn voor een snelle brandsignalering. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven met gevaar van spontane ‘brandhaarden’. Voorbeelden hiervan zijn vuilverwerkingsbedrijven met broeiend afval, biomassa bedrijven met houtsnippers, of wasserettes en massagesalons met doeken en textielen.

Branddetectie met camera’s (Video Image Fire Detection oftewel: VIFD) is een bewezen en effectieve detectiemethode op basis van beeldtechnologie. Het is vooral geschikt voor toepassing in grote en hoge ruimtes in gebouwen. Veel van die gebouwen hebben vaak al gebouwbeheerssystemen, met o.a. een inbraakinstallatie en camera-beveiliging. Het integreren van VIFD-technologie kan een gewenste aanvulling zijn voor een snelle brandsignalering bij bedrijven met gevaar van spontane ‘brandhaarden’. Voorbeelden hiervan zijn vuilverwerkingsbedrijven met broeiend afval, biomassa bedrijven met houtsnippers, of wasserettes en massagesalons met doeken en textielen.

Of gebruik van VIFD-technologie in een brandmeldinstallatie mogelijk is, hangt af van de functionele en prestatie-eis uit het Bouwbesluit 2012. Als een brandmeldinstallatie volgens het Bouwbesluit 2012 vereist is, zal volgens het ‘gelijkwaardigheidsvoorschrift’ (artikel 1.3) moeten wordt aangetoond dat VIFD hiervoor volstaat.

Branddetectie met ViFD is een voorbeeld waar de samenwerking van brand- en inbraakpreventie duidelijk toevoegde waarde heeft. Bekijk de voordelen van één partner is totaalveiligheid.