vertical_align_top

Voor brandveiligheid kunt u te maken krijgen met een omgevingsvergunning of een melding brandveilig gebruik. Natuurlijk bent u gebaat bij een voorspoedige afhandeling. Het is immers de start van het bouwproces of het voldoen aan de meldplicht van een brandveilig gebouw.

Maar wanneer is nu wat van toepassing en waar moet een aanvraag of melding aan voldoen?

Voor het bouwen van een gebouw heeft u een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen nodig en voor het gebruik van een gebouw, afhankelijk van het gebruik, een omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik of een melding brandveilig gebruik.

Bij een omgevingsvergunning moet aan de overheid aannemelijk worden gemaakt dat wordt voldaan aan de betreffende voorschriften. Door een uitgewerkt brandbeveiligingsplan, voorzien van benodigde onderbouwingen, wordt de brandveiligheid in uw gebouw inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze krijgt de overheid een helder en duidelijk beeld van het aanwezige brandveiligheidsniveau.

Voor het brandveilig gebruik toont u aan dat het gebruik voldoet aan de voorschriften. De overheid heeft hierin geen verantwoordelijkheid maar kan wel handhavend optreden. Als gebruiker zult u dus zelf actie moeten ondernemen richting de overheid.

Heeft u uw brandveiligheid op orde?

Brandpreventie MIB B.V. is op de hoogte van wet- en regelgeving, de benodigde gegevens voor een aanvraag omgevingsvergunning en de indieningsvereiste. Neem contact op en laat u volledig informeren naar de mogelijkheden.