vertical_align_top

Maatregelen

Verantwoordelijkheid

De eigenaar en gebruiker/huurder zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van een gebouw. Deze verantwoordelijkheid wordt vertaald naar de zogenoemde ‘BIO’ maatregelen.

Bouwkundige maatregelen gaan onder andere over voorzieningen die het ontstaan en uitbreiding van brand tegengaan en zorgen van een veilige evacuatie van personen.

Denk hierbij aan het gebruik van brandwerende materialen, de plaatsing van brandvertragende scheidingswanden (compartimenten) en de aanwezigheid van voldoende vluchtroutes.

Met onze kennis zijn wij u graag van dienst om te voldoen aan de eisen van zowel de overheid als de verzekeringsmaatschappij!

Installatietechnische maatregelen gaan onder andere over voorzieningen die brand detecteren en signaleren en aanwezigheid van noodverlichting in vluchtroutes.

De brandbeveiligingsinstallaties bevatten onder andere een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, blusapparatuur, vluchtrouteaanduiding/noodverlichting en voorzieningen aan deuren.

Met onze kennis van signalering, alarmering, verlichting en veiligheidssloten zijn wij u graag van dienst en weten wij samen met u kosten te besparen!

Organisatorische maatregelen zijn onder andere gericht op het brandveilig gebruik van het gebouw en de zorgplicht van de installaties.

Organisatorische maatregelen doen een beroep op discipline en attentie van mensen en procedures. Denk hierbij aan een ontruimingsplan, regulieronderhoud en beheer van documenten en certificaten.

Met onze kennis van bouwkundige en installatietechnische voorschriften zijn wij u graag van dienst zodat u uw gebouw veilig kunt gebruiken en installaties eenvoudig kunt beheren!