vertical_align_top

Het brandveiligheidsniveau in uw gebouw is te vergeleken met een weegschaal………. De Wet- en regelgeving op de ene schaal en de Risico’s op de andere schaal.

De vraag die Brandpreventie MIB B.V. u stelt: “Legt Wet- en regelgeving voldoende gewicht in de schaal om de risico’s bij brand voldoende op te heffen”?

Wet- en regelgeving is er niet voor niets. Het biedt houvast en beschrijft het minimale brandveiligheidsniveau. Het Bouwbesluit heeft als doel de aanwezige personen in het gebouw in veiligheid te brengen (voorkomen van slachtoffers) en uw buren mogen geen “last” hebben van uw brand (beperking uitbreiding van brand). Zijn hiermee voor u alle risico’s voldoende afgedekt?

Verplaatst u zich eens in de volgende situatie: Een willekeurig kantoor heeft alle wettelijke maatregelen genomen ten aanzien van brandveiligheid. Door het ontstaan van een brand wordt een deel van een verdieping inclusief de serverruimte/archief verwoest. De serverruimte of het archief zijn belangrijke ruimten voor het bedrijf en het bedrijfsproces. Kortom de klant kan niet meer worden bediend!

Een bedrijf (willekeurig kantoor) heeft alle wettelijke maatregelen genomen ten aanzien van brandveiligheid. Door het ontstaan van een brand wordt een deel van een verdieping inclusief de serverruimte/archief verwoest. De serverruimte of het archief zijn belangrijke ruimten voor het bedrijf en hun proces. Kortom de klant kan niet meer worden bediend!

Dit is zomaar een willekeurig voorbeeld wat duidelijk maakt hoe belangrijk het is om een goed brandbeleid wordt ingevoerd. Een doordacht veiligheidsbeleid is de belangrijkste basis voor een effectieve brandpreventie. Pas daarna komen onze brandpreventiemiddelen aan de orde.

De gevolgen van een brand kunnen erg aangrijpend zijn. Lichaamsverminking en andere blijvende persoonlijke gevolgen ruïneren mensenlevens. Hoewel de materiële schade vaak maar bijzaak is, kan deze ook grote gevolgen hebben. De immateriële schade en indirecte gevolgen van brand blijken vaak niet of slechts beperkt verhaalbaar.

Productiebedrijven staan vaak maanden buitenspel. Klanten vinden snel hun weg naar andere leveranciers. Brandpreventie M.I.B. BV helpt u om dit soort vervelende scenario’s te voorkomen!

Om de brandveiligheid in uw gebouw te realiseren of te optimaliseren denken wij graag met u mee om de behoefte en wensen te inventariseren om u vervolgens te kunnen voorzien van een goed en doordacht plan voor de brandveiligheid in uw gebouw.

In het Brandbeveiligingsplan worden de uitgangspunten en doelstellingen helder vastgesteld. Om vervolgens in te gaan op de totale brandveiligheidsvoorzieningen. Hierin zal, indien gewenst, onderscheid gemaakt worden tussen wet- en regelgeving (noodzaak) en wensen van u als gebruiker en/of verzekeringsmaatschappij.

Als Brandpreventie MIB B.V. kiezen wij er niet voor om alleen te voldoen aan wet- en regelgeving. Zoekt u ook naar een acceptabel evenwicht?